Matchfixning, del 9: Enkäten – var fjärde svensk elitspelare känner till fixad match

I den nionde delen av Handbollskanalens artikelserie om matchfixning har vi kommit till enkäten. Handbollskanalen har, via frågor till spelare och ledare i klubbarna i SHE och Handbollsligan, bland annat undersökt hur många spelare som blivit kontaktade för att fixa en match samt hur många som spelat eller coachat en match som personen misstänkt varit fixad.

Enkäten är skickad till cirka 300 elitspelare och tränare i Sverige, i SHE och Handbollsligan. Handbollskanalen har fått svar från 80 personer, alltså har cirka en fjärdedel av spelarna och ledarna svarat på enkäten.

1 av 4 känner till fixad match

Det mest slående med enkätsvaren är att var fjärde person som svarat på enkäten känner till en fixad match. 15 procent har hört att lagkamrater deltagit i en fixad match. En lika hög andel uppger att de vet om eller har hört rykten om fixade matcher, och då inte matcher som det har rapporterats om i media. Totalt innebär detta att nästan en av fyra (23 procent) har hört talas om matcher som misstänks att på något sätt varit fixade.

1 av 10 har själv spelat fixad match

Åtta av de 80 spelare/ledare som svarat på enkäten, eller exakt tio procent, säger att de någon gång eller flera gånger spelat eller coachat en match som de misstänker varit fixad. Det finns givetvis stora mörkertal inom handbollen, men att var tionde elitspelare- eller tränare inom svensk handboll spelat eller coachat en misstänkt match är naturligtvis anmärkningsvärt.

Utöver det har två av de 80 svarande uppgett att de någon gång blivit kontaktade av någon som velat att de ska hjälpa till att fixa en match. Två av 80 kan låta lite, men tillsammans med de åtta som säger att de spelat en misstänkt fixad match så är det alltså drygt var tionde svarande som rent faktiskt eller troligen kommit i kontakt med matchfixning.

1 av 3 har själva bettat eller känner till någon som bettat på egen match

Som om det inte vore nog med ovan kommer ytterligare svar på våra frågor som sticker ut. En av tio svarar att de någon gång bettat på en match som de själva har spelat, vilket så klart inte är tillåtet. På frågan om de känner till någon annan person som bettat på en egen match under det senaste året svarar 29 procent att de känner till flera eller någon som har gjort det. Det innebär att var tredje spelare eller ledare på elitnivå alltså själva har bettat på en egen match (tio procent) eller känner till någon annan som har gjort det (24 procent).

2 av 3 har fått utbildning

I två av våra tidigare artiklar, där vi pratar med Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska handbollförbundet (SHF) nämner de utbildningar om matchfixning och spelande som genomförs för att hjälpa. När vi frågar om det här svarar två av tre att de har fått utbildning en eller flera gånger.

Trots de egna svaren ser få stora problem med fixning

Den avslutande frågan handlar om hur stort problem de som svarade på enkäten anser att matchfixning är inom svensk handboll. Där uppger 41 procent att det ”inte är något problem alls” och i princip lika många, 40 procent, svarar att det ”inte är ett speciellt stort problem”. Endast två personer anser att det är ett “ganska stort” eller “mycket stort problem”. Eftersom ytterligare 16 procent svarar att att de inte vet, alltså att de inte tar ställning, är det lätt att förstå att problemet är större än vad spelarna och ledarna tror.

LÄS MER: Handbollskanalen avslöjar: Fixad match i Champions League hösten 2021
LÄS MER: Avslöjar, del 2: Svensk klubb har gjort anmälan om matchfixning
LÄS MER: Källa bekräftar: Fixad match i Champions League
LÄS MER: Matchfixning, del 4: En jätteskandal – nu går vi på djupet
LÄS MER: EHF om misstänkta matcherna: ”Inga rättsliga förfaranden har inletts”
LÄS MER: Matchfixning, del 6: RF: “Arbetet mot matchfixning ligger 15-20 år efter”
LÄS MER: Matchfixning, del 7: Så jobbar Svenska handbollförbundet
LÄS MER: Matchfixning, del 8: Sportradar om utvecklingen: ”Sedan pandemin har matchfixning exploderat”