Matchfixning, del 6: RF: “Arbetet mot matchfixning ligger 15-20 år efter”

Matchfixning inom svensk idrott har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. Men det finns fortfarande en stor okunskap i ämnet och ett stort mörkertal. Handbollskanalen tog därför kontakt med Jakob Uddeholt, samordnare i arbetet mot matchfixning på Riksidrottsförbundet (RF), för att reda ut begreppen och läget inom såväl svensk idrott i stort som inom handbollen specifikt.

Handbollskanalen avslöjade under gårdagen att matchfixning i allra högsta grad pågår inom handbollen, även på allra högsta nivå i Champions League och European League där vår högt uppsatta källa bekräftar att det finns åtminstone tre matcher som har varit fixade.

Men problemet med matchfixning är knappast något som håller sig utanför Sveriges gränser. Det har skett flera uppmärksammade fall genom åren, något som bland annat synliggjorts i SVT Sports dokumentär ”Kvarnbyfallet”. Men vad innebär egentligen matchfixning och hur definierar Riksidrottsförbundet det? Handbollskanalen bad Jakob Uddeholt, samordnare i arbetet mot matchfixning på RF, att förklara.

– I grunden innebär matchfixning manipulation av idrottsliga resultat, oavsett om det är kopplat till vadhållning eller inte. Det finns en grunddefinition som fastställdes i Europarådet 2014 och handlar om manipulation av idrottstävlingar. Kortfattat fastställer den att manipulationen ska vara avsiktlig, med syfte att påverka resultat eller belopp samt att vinna otillbörlig fördel. Men så kan vi ju inte gå runt och definiera det i det vardagliga talet, säger Uddeholt.

RF har ett eget matchfixningsreglemente och där är det vadhållningsrelaterade matchfix som avses, det vill säga manipulation kopplat till vadhållning.

RF stöttar, samordnar och representerar idrotten

– Däremot finns det andra delar i RF:s stadgar där manipulation som inte är vadhållning regleras. För de internationella idrottsorganen utgör Internationella Olympiska Kommitténs kod om manipulation av idrottsliga resultat ett centralt ramverk, och där är det den breda definitionen av manipulation av idrott, vilken har sin grund i Europarådets. Men vi utgår ifrån Internationella Olympiska Kommittéens (IOK) definition som är den breda generella definitionen.

– Arbetsmässigt i Sverige handlar det mest om vadhållningsrelaterad matchfixning och det är helt enkelt för att det är det största problemet. Med det sagt får vi inte glömma den andra delen där till exempel ledare inom ungdomsidrott erbjuder unga domare pengar för att döma matcher i en viss riktning. Det är inte alls kopplat till vadhållning men det är ändå ett matchfixningsförsök och personerna gör sig skyldiga till mutbrott. Sedan finns det givetvis andra former av fix med olika incitament som kan vara sportsliga, ekonomiska eller maktrelaterade.

Hur arbetar RF mot matchfixning?

– Det är framförallt två delar där det huvudsakliga uppdraget är att stötta, samordna och representera idrotten. Där har vi först och främst fokus på specialidrottförbunden, som till exempel Svenska handbollförbundet (SHF), för att stötta i deras arbete mot matchfixning och otillåten vadhållning. Så vi fokuserar på att stötta och stärka förmågan hos till exempel SHF. Sedan har de skyldigheten att arbeta utredande och utbildande i frågorna.

– Vi har upprättat en digital matchfixningsutbildning som kommer att tillhandahållas varje förbund för att nå så många som möjligt. Vi har även utvecklat så kallade Anti-matchfixningsprogram där specialidrottsförbunden fastställer sitt arbete med dessa frågor. Den har sju förbund redan genomfört medan ytterligare 8-10 stycken är på gång nästa år, däribland handbollen.

Så ansvaret ligger i förlängningen på SHF att utbilda spelare, ledare, domare etc?

– Så är det. Och så bistår jag givetvis i mån av tid. Jag tror att det är lätt att förstå det orimliga att nå ut till många med det här och dessutom på ett konsekvent sätt över tid. Därför har RF:s fokus legat på digitalisering i form av en omfattande digital utbildning där vi kan nå ut till stora grupper. Det blir i sin tur en möjlighet för SHF och andra att nå ut till många och kontrollera att utbildningen har genomförts.

– En liknande utbildning har funnits under en längre tid inom antidoping, den som heter ”ren vinnare”. Det är det vi eftersträvar här. Men för SHF precis som för andra SF så är det ett val de själva gör, vilken utbildning och på vilket sätt. Vi tillhandahåller en möjlighet. Sedan är det upp till SHF att se till att den görs.

”Sverige är ett land som under de senaste åren sticker ut”

RF har utöver det en tipsfunktion där det går att tipsa anonymt om misstänkt matchfixning eller otillåten vadhållning. De ärenden som kommer in förmedlar sedan RF vidare till berört förbund.

Hur många är ni som arbetar med det här på RF?

– Det är bara jag. Det är många bollar i luften, men det är just därför fokus ligger på att arbeta med att stärka de olika förbunden i deras arbete. Kortfattat kan man säga att arbetet mot matchfixning ligger 15–20 år efter i tiden jämfört med arbetet med antidoping.

Bilden av att Sverige är ett land där den här typen av problematik inte existerar har försvunnit. Men Uddeholt menar att den största delen av matchfixning pågår inom fotbollen.

– Sverige är ett land som under de senaste åren sticker ut om vi jämför med andra liknande länder. Vi sticker ut inte i jämförelse med länder som har stora korruptionsproblem, men i jämförelse med liknande länder nämns Sverige som ett land som har problem med matchfixning. Men det är viktigt att poängtera att det i första hand gäller fotbollen, även om det finns stora mörkertal inom andra idrotter där det inte bedrivs ett lika starkt arbete.

Handbollen är med andra ord förskonat från den här typen av händelser. Eller?

– Jag har bara arbetat med det här i två år så jag har inte statistik längre tillbaka än så, men under de här två åren har det varit fyra tips om handbollen, varav två har kommit in till tipsfunktionen. Dessa kunde avskrivas efter dialog med SHF då det fanns naturliga förklaringar till det som tipsen gällde. Det mest konkreta inom handboll har gällt misstanke om otillåten vadhållning, men som handbollförbundet har hanterat och som innebar ett friande i SHF:s disciplinnämnd. Det är viktigt att hantera även ärenden om otillåten vadhållning, då det kan det innebära att det också finns misstanke om matchfixning.

Fall med svensk spelare undersöktes

Handbollskanalen har undersökt vidare och tagit reda på att ett av fallen rörde en spelare i ett allsvenskt herrlag. I en match i Allsvenskan kom det in ett spel på att lag A skulle vinna matchen mot lag B. Spelaren i fråga satsade pengar på att motståndarlaget skulle vinna matchen, något de också gjorde.

Men eftersom spelaren i fråga inte deltog i matchen bedömdes det att spelaren inte kunde påverka resultatet i matchen. Spelaren friades senare då Disciplinnämnden (DN) konstaterade följande (namnen på spelaren och klubben är borttagna):

“DN kan inte finna att spelaren skall omfattas utav förbudet utifrån ovan skrivelse. Detta dels genom spelaren egen utsaga, dels genom uppföljning av matchprotokoll från den aktuella serien. DN anser inte att spelaren har kunnat påverka utgången av resultatet eller kunnat påverka delmoment under den aktuella matchen. Samt att spelaren inte skall ses som en spelare eller reservspelare för den ordinarie truppen hos laget i tillfället för matchen.”

Det andra fallet som utreddes vidare rörde den match med det svenska klubblag som Handbollskanalen redan har avslöjat i en tidigare artikel.

I takt med att mer och mer fokus läggs på att stoppa matchfixningen inom bland annat fotbollen och tennisen finns naturligtvis risken att de som sysslar med det här byter sport till bland annat handbollen.

– Så är det absolut. Det är viktigt att tänka att risken finns. En risk har att göra med utvecklingen av spelmarknaden kopplat till idrott. I takt med att spelmarknaden utvecklas och erbjuder mer spel på idrott kommer också större risk att finns. Och då tänker jag både på matchfixning där de aktiva tar initiativ men också där externa krafter påverkar och försöker komma överens om fixade resultat med aktiva.

– Den andra delen kring matchfixning är givetvis kopplat till kriminalitet och där finns det alltid en risk att intresset flyttas vidare eller utvidgas till fler marknader och fler idrotter. Precis som i andra verksamheter tittar man var det finns möjligheter att tjäna pengar. Det har skett förflyttningar inom till exempel spelbolag där resultat tidigare kunde fixas via alla spelbolag, men tack vare vissa spelbolags aktiva arbete mot matchfixning har det i princip försvunnit därifrån. Man kan tänka på samma sätt kring idrotter som inte bedriver ett aktivt arbete mot matchfixning – där finns det möjlighet för de krafterna att ta sig in, avslutar Jakob Uddeholt.

Om du vet någonting mer om matchfixning får du gärna höra av dig med ett mail till info@handbollskanalen.se eller ola.selby@handbollskanalen.se. Du får självklart vara anonym och du och dina uppgifter omfattas av källskydd. Det går även bra att använda vårt kontaktformulär om du inte vill skicka mail.

LÄS MER: Handbollskanalen avslöjar: Fixad match i Champions League hösten 2021
LÄS MER: Avslöjar, del 2: Svensk klubb har gjort anmälan om matchfixning
LÄS MER: Källa bekräftar: Fixad match i Champions League
LÄS MER: Matchfixning, del 4: En jätteskandal – nu går vi på djupet