Elovsson om Moustafas förslag: ”En främmande tanke”

Arne Elovsson. Foto: Bildbyrån

Fyra viktiga personer inom IHF har lämnat organisationen i protest mot Hassan Moustafa och IHF-presidentens metoder. Arne Elovsson, tidigare bland annat ordförande i Svenska handbollförbundet och vice ordförande i Europeiska handbollförbundet, är kritisk till att Moustafa vill förhindra att till exempel domare från Norge dömer matcher där Sverige deltar.
– För mig är det en helt främmande tanke, säger han till Handbollskanalen.

Arne Elovsson vet vad han pratar om. 76-åringen har tidigare bland annat varit ordförande i Svenska handbollförbundet och vice ordförande i Europeiska handbollförbundet (EHF). Elovsson berättar att han följt rapporteringen kring IHF via Handbollskanalen och att han framförallt reagerar på en viss del av det som låg bakom Ramon Gallegos avhopp.

– Hassan var irriterad över att det var norska domare i matchen mellan Sverige och Egypten. Han hävdade då att av de tio domslut som var i gråzonen gick åtta för Sverige och endast två för Egypten. Utifrån det vill han då ändra förutsättningarna för domartillsättning så att till exempel skandinaviska domare inte ska kunna döma skandinaviska lag, summerar Elovsson för Handbollskanalen.

– För mig är det en helt främmande tanke. 

Enligt IHF:s uttalande på deras hemsida menade Moustafa att samma sak gäller domare från södra Europa, Balkan, Afrika och i alla andra regioner i världen. Elovsson menar att det finns en enorm problematik i det.

– Eftersom man måste vara konsekvent i den regeln kommer det att innebära att det till slut inte finns några domare kvar som kan döma. Framförallt naggar det oerhört på kvaliteten hos domarna. 

– Från min tid på EHF var vi tvungna att ha med ett antal domare från länder vars landslag inte deltog i mästerskapet. Anledningen till det var att vi inte skulle hamna i ett läge där samma domare dömde till exempel Sverige två gånger. 

Vad säger det dig om IHF som organisation att fyra personer har slutat i protest mot det här?

– Det säger mig att det är ett problematiskt läge i framförallt regel- och domarkommitéen. Det är inte bra för handbollen att de blir av med människor som står för kontinuitet och erfarenhet och extra olyckligt att det sker precis före OS. Det är inte alls bra.

Under sina år på EHF hade Arne Elovsson naturligtvis en del att göra med Hassan Moustafa. 76-åringen målar upp en bild av en typ av ledarskap som skiljer sig från ett ”svenskt” ledarskap.

– Vi i Sverige har kanske lite svårt att förstå grundproblematiken. Här har vi en man från Egypten som varit ordförande i över 20 år och han kommer från en kultur som är, framförallt inom ledarskap och management, oerhört annorlunda jämfört med den europeiska.

– Vid ett möte med IHF och EHF som jag var med på berättade vi att vi ville ha saker på pränt eftersom det är så det är i vår kultur. Då sa Hassan nej eftersom han ville inte ha det på pränt, just eftersom det skulle kunna vara mer flexibelt, rörligt och tolkningsbart. 

Vad tycker du om den typen av ledarskap?

– Det finns ingen tvekan om att det är ett auktoritärt ledarskap, men faktum är att han är vald på ett demokratiskt sätt. Men som det är nu är medlemmarna i styrelsen eller det exekutiva rådet mer med för att bekräfta och försvara saker än att komma med åsikter. 

Kände du att du kunde säga vad du tyckte när du hade med IHF att göra?

– Ja, det kunde jag. Det jag sa och hur vi röstade kom med i protokollet. Sen om alla andra var emot oss fanns det inget vi kunde göra åt det, men de var kanske mer beroende av sina positioner. Det man måste förstå är att många som är involverade i IHF får en ekonomisk ersättning som gör att de får en helt annan livssituation än de normalt hade haft.

– Och om de röstar ja till saker tror de så klart att de har större chanser att få sitta kvar.

Många vill se en förändring inom IHF och den förändringen är att Hassan Moustafa blir ersatt av någon annan. Arne Elovsson vill inte uttala sig om precis det, men pekar istället på en annan förändring han vill se.

– Jag tror att de behöver ha en delegationsordning så att folk vet vad för mandat som finns och vilka beslut man har att fatta. Det måste kunna bli tydligare. Och så behöver alla organisationer förnyelse ibland.

Senast Hassan Moustafa riktigt utmanades på posten som ordförande var för många år sedan när Staffan Holmqvist kandiderade och förlorade.

– Vi i Sverige tillhör de enda som har tagit fram en kvalificerad motkandidat och då fick Staffan Holmqvist en tredjedel av rösterna och Hassan ungefär två tredjedelar, säger Arne Elovsson och avslutar.

– Från svensk sida har vi markerat mot vissa saker i olika sammanhang, men samtidigt måste vi vara måna om att vi ska agera på ett sätt som gynnar svensk handboll. 

Läs mer: Ramon Gallego svarar IHF
Läs mer: IHF-avhopparen Huelin: ”Jag vet ingen som är lycklig”
Läs mer: IHF-avhoppare nr 3: ”Handball is at real risk”
Läs mer: IHF pressat – vägrar att kommentera avhoppen