Studie: Handboll kan förlänga livslängden hos kvinnor

Foto: Matthew Tipple/Handbollskanalen

Handboll är inte bara roligt – det är hälsosamt också! Men det visste ni säkert redan. Nu visar en studie utförd av Syddansk Universitet i samarbete med Karolinska Institutet att långvarig lagträning i handboll och fotboll bland kvinnor kan förlänga livslängden.

Denna tvärsnittsstudie, som har publicerats i Scientific Reports, är den första i sitt slag som undersöker effekten av lagträning inom handboll och fotboll på telomerlängd* och mitokondrier** hos kvinnor.

”Sättet som studien har gjorts på är ganska unikt och kan möjligen leda till en bredare förståelse för de potentiella anti-åldringseffekterna som regelbunden träning kommer med”, går att utläsa i studiens diskussionsdel.

– Dessa resultat är slående för att skillnader i telomerlängd i den här graden inte är normalt att hitta hos unga deltagare. Det ska däremot noteras att detta är en tvärsnittsstudie och att våra fynd måste bekräftas av framtida slumpmässiga kontrollerade tester, berättar Marie Hagman, studiens första författare från Syddansk Universitet, enligt Medical Xpress.

* Telomerlängd = De yttersta delarna av cellens kromosomer. Enligt Umeå Universitet.

** Mitokondrier = Fungerar som cellens kraftverk. Socker och fett förbränns till vatten och koldioxid under frigörande av energi. Enligt NE.

Länkar:
Studien från Scientific Reports (engelska)
Medical Xpress (förenklad version på engelska)