Krav på utdrag ur belastningsregistret i Norge

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / Cop 178 /

Tränare och ledare har varit tvungna att göra det tidigare. Nu är det också krav på att domarna gör det – visar utdrag ur polisregister. 

I Norge har det tidigare funnits krav för tränare och ledare att visa upp så kallade polisintyg. Det funkar som Sveriges belastningsregister och det ska visas upp för klubbens registeransvarige. Det i en satsning på att säkerställa tryggheten för barn och ungdomar. Från och med kommande säsong gäller kravet även domare.

Det norska handbollsförbundet skriver på sin hemsida att polisintyg är viktiga för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. I det norska idrottsförbundets regelverket står det:

”Norge strävar ständigt efter att idrotten ska vara en säker och bra plats för alla. Som en viktig del av detta arbete måste alla som utför uppgifter inom norsk idrott, som innebär ett ansvarsförhållande eller förtroende gentemot minderåriga eller personer med utvecklingsstörning, presentera ett polisintyg (barnomsorgsintyg). ”

Du begär som domare ett utdrag som sedan ska visas upp för den som är ansvarig för polisregistren i klubben.