Handbollsprojektet som ska hjälpa barn och ungdomar i utvecklingsländer

Streethandboll som ett sätt att förbättra livskvalitén för barn och ungdomar i tredje världen. Det är vad den ideella stiftelsen Hand The Ball strävar efter. Genom lek och gruppaktiviteter med den speciella punkteringsfria handbollen hoppas initiativtagarna kunna ge barnen en ljuspunkt i ett annars tufft liv.

2008 utvecklades Streethandboll av den f.d. danske landslagsmannen Lasse Boesen och elittränaren Ole Bruun Andersen. De ville skapa en form av handboll som kunde spelas av vem som helst var som helst där fokus skulle ligga på aktivitet och gemenskap snarare än resultat och prestation. En viktig del av deras idé var att få in Streethandboll på skolorna så att barn som vanligen inte kom i kontakt med handboll kunde upptäcka spelet genom lek. Men Lasse och Ole insåg även att Streethandbollen hade potential att kunna hjälpa barn i fattiga länder och det var så idén till projektet Hand The Ball föddes.

För att pröva idén genomfördes först ett tolv månader långt pilotprojekt i Nairobis slumområden. Responsen på danskarnas initiativ var positiv och man såg hur leken med den slitstarka bollen hade möjlighet att utveckla barnen på ett individuellt plan samtidigt som den kunde skapa en större gemenskap i de utsatta områdena. Förhoppningen är också att projektets aktiviteter ska kunna bidra till att barnen hittar en lustfylld sysselsättning som i sin tur kan hjälpa dem att hålla sig borta från våld och droger.

Lasse och Ole har även varit på plats i Kenya och utbildat instruktörer från olika slumområden. I början av 2015 hade mer än 1200 barn från 12 områden deltagit i Hand The Ball-projektet. Men för att projektet ska kunna växa ytterligare behövs mer pengar. I dagsläget finns ett par modeller där både företag och privatpersoner kan hjälpa till att stödja verksamheten. T.ex. kan privatpersoner skänka en boll till ett barn, och då ingår ca 400 timmars träning med två lokala instruktörer.

Ambitionen är att Hand The Ball-projektet i Kenya ska bli självförsörjande inom ett par år och man har också planer på att etablera verksamheten i andra utsatta delar av världen. På handtheball.com kan du läsa mer om deras arbete och hur du kan stödja projektet.

För att se bilder från projektet kan du kika in här: instagram.com/handtheball

Artikelförfattare: John Burlin