Skånes Handbollförbund satsar på softhandboll i skolan

Skånes Handbollförbund. Foto: Svenska Handbollförbundet

Nedanstående är ett pressmeddelande

Skånes Handbollförbund är stolta över att kunna informera om att vi nu startar upp projektet Softhandboll i skolan! Projektet kommer att genomföras under resterande del av läsåret 2019/20 på sex skolor i tre städer, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Det innebär att barn i årskurserna F-6 kommer att få träna och leka enligt konceptet Softhandboll på, eller i omedelbar anslutning till, skoltid.

Vår vision är att handbollen skall bidra till att stärka samhället genom att vara en inkluderande kraft som bidrar till att barn ges nycklar till en bättre uppväxt. Vi vill öka
intresset för handbollsporten i stort och få fler föreningar att öppna upp ögonen för integrationsfrågor. Vi vill också genomföra ett framgångsrikt och hållbart projekt i Skåne som ska inspirera och vägleda till ett nationellt projekt i Svenska Handbollförbundets regi.

Projektgruppen som har tagit fram konceptet med Softhandboll i skolan består av Emme Adébo, Mikael Johansson och Peter Wadbro.

Jennie Linnell har fungerat som konsult och bollplank. Gruppen har hämtat inspiration från det danska konceptet Handboll Fitness samt Hand The Ball som genomförts med stor framgång i Danmark och i Stockholm. OV Helsingborg har under flera år kört Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration som vi också har inspirerats av. Vi har självklart även tagit intryck av handbollförbundets eget material exempelvis utbildningsboken Framtidens handbollsspelare.

Projektet har tre övergripande mål:
1. Fysisk aktivitet
Hjälpa barn att upptäcka glädjen i att vara aktiv med boll utan tävlingsinslag och att denna aktivitet medverkar till att stärka hälsan.
2. Värdegrundsarbete
Använda metoder för att barnen skall lära sig de värdefulla egenskaperna kring en respektfull lek och att kunna fungera tillsammans. Vi skapar en miljö där barnen själva vill
ingå på sina villkor.
3. Rekrytering
Bidra till att intresset för sporten ökar och att vi kan få in fler barn i en handbollsförening. Få barnen att äga spelet själv och vara aktiva på raster och fritid.

– Handbollen i Skåne har en fantastisk bredd med ett otroligt rikt föreningsliv som hyser både bredd och elit. Handbollens närvaro är dock svagare i områden med socioekonomiska utmaningar. Handbollen behöver nå grupper som vi ofta inte når, bidra mer till en god fostran och jobba mer för att bli en sport för alla, säger Emme Adébo, utvecklingsansvarig på Skånes Handbollförbund.