Permittering hos Svenska Handbollförbundet

Foto: Jörgen Jarnberger/Bildbyrån.

SHF anpassar organisationen i det rådande läget. Svenskhandboll.se skriver att personalen går över till korttidsarbete under perioden 16 april till 31 maj.

Beslutet påverkar all personal, inklusive förbundskaptener på olika nivåer.

– Ingen vet hur länge vi får leva med de utmaningar och konsekvenser som covid-19 medför, eller hur långtgående de blir. Vi alla påverkas av det rådande läget och vi väljer att korttidspermittera all personal för att försöka skydda verksamheten in i det längsta, säger Generalsekreterare Robert Wedberg till svenskhandboll.se.

Möjligheten att korttidspermittera uppstod efter ett riksdagsbeslut. Staten hanterar delar av lönekostnaderna när de som arbetar får minska timmarna på jobbet.

Länk: SHF inför korttidsarbete