Ny rapport undersöker varför handboll är så populärt i Skåne

Arkivbild LUGI. Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Skånes Handbollsförbund presenterade igår en undersökning som haft i syfte att ta reda på varför handbollen är så populär i Skåne bland barn och ungdomar, samt hur verkligheten ser ut föreningarna där.

På uppdrag av Skånes Handbollsförbund har Lars Lagergren från Institutionen för Idrottsvetenskap på Malmö Universitet genomfört den aktuella undersökning om den skånska handbollens välstånd bland barn och ungdomar.

Lars Lagergren skriver i sin rapport ”Skånsk föreningshandboll för barn och ungdom 2018” att det redan finns underlag som visar att tradition och demografi är två starka anledningar till den starka handbollskulturen längst ner i Sverige.

”Inledningsvis kan jag konstatera att det redan innan undersökningen startade fanns en erfarenhetsbaserad allmän uppfattning kring varför handbollen i Skåne står sig bra i konkurrensen om barn- och unga utövare. I mina val av insamlingsmetod, frågeställningar och analyser har jag försökt att utmana denna allmänna sanning. Undersökningens resultat sammanfaller väl med den erfarenhetsbaserade allmänna uppfattningen. Inga överraskningar där alltså.”

Därför har undersökningen även siktat på att se hur tillståndet är i föreningarna och ”vad som ligger bakom handbollens framgångar med att rekrytera och även behålla barn och unga inom sin verksamhet.”

Till sin hjälp har han och Emme Adébo och Lars Berger från Skånes Handbollsförbund fört intervjuer med följande utvalda klubbar: H43 Lund HF, IK Sund, OV Helsingborg HK, Vinslövs HK, Staffanstorps HK, Trelleborg HBK, Tomelilla IF, HK Ljunghusen samt HK Malmö.

LÄNK: Rapporten i sin helhet