Handbollen en del av satsning på idrottshallar

Satsning på unga. Foto: PETTER ARVIDSON, Bildbyrån.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver fem av Sveriges största sporter om en ny satsning. En satsning på rörelse, gemenskap och inkludering. Samtidigt skickas en passning till Sveriges politiker om bristerna med idrottshallarna.

Det handlar om ett samarbetsprojekt som kallas ”Framtidens Idrottshall”. Ett projekt som startats för att bidra till ökad rörelseglädje för unga. De fem sporterna som är delaktiga i projektet är basket, innebandy, volleyboll, gymnastik och handboll. I debattartikeln skriver de fem ordförandena för förbunden om den låga nivån på svenska idrottshallar och att detta i sin tur kan riskera att unga väljer att göra något annat än att idrotta.

Ökad trygghet

Handbollsförbundets Fredrik Rapp är en av de fem som skrivit under debattartikeln och projektet ”Framtidens Idrottshall”. De har tillsammans gått ihop för att öka aktiviteten i hallarna genom att försöka tänka i nya banor. De nämner även forskning som visar på att rätt utformade idrottshallar och idrottsanläggningar, utöver den fysiska vinningen, även leder till ökad upplevd trygghet.

”Att barn och ungdomar idrottar i gamla slitna hallar från 70-talet – vilket är fallet på många håll – är ett rejält underbetyg. Precis som resten av samhället behöver även hallarna förnyas.”, skriver de i debattartikeln.

Press på politikerna

De sätter i artikeln press på svenska kommunpolitiker att agera och vända den stillasittande trenden och de skriver om två saker som de anser att politikerna bör göra. Bygga fler idrottshallar och skapa en bättre dialog med idrottsrörelsen så de i samverkan kan stärka den svenska folkhälsan.

Källa: Aftonbladet – ”Folkhälsan i fara – bygg nya idrottshallar”