SHF & Gjensidige svarar på försäkringskritiken

I en intervju med Handbollskanalen riktar Amospelaren Oliver Löfwenius kritik mot det försäkringsavtal som Svenska handbollförbundet (SHF) har hos Gjensidige. Handbollskanalen har varit i kontakt med både Gjensidige och SHF, som nu bemöter kritiken via mail. 

Oliver Löwenius är kritisk mot licensolycksfallsförsäkringen som SHF har hos Gjensidige, en försäkring som finns till för att skydda de aktiva i förbundets alla föreningar. Löfwenius är inte ensam om kritiken, fler spelare och personer inom handbollen, som vill vara anonyma, ifrågasätter avtalet.

Handbollskanalen tog före måndagens publicering kontakt med Svenska handbollförbundet för att ge förbundet en chans att kommentera kritiken. Förbundet svarade då att de kunde besvara våra frågor tidigast om en vecka.

Kontakt togs även med Gjensidige och nu har försäkringsbolaget och SHF tillsammans skickat ett svar till Handbollskanalen, via mail.

Förbundet, via försäkringskommittéens ordförande Bengt Martinsson, skriver så här i mailet:

”Efter en avstämning med förbundets distriktsförbund och ett stort antal klubbar gjorde Försäkringskommittén den bedömning att Svenska Handbollförbundet skulle övergå till en modernare försäkring, där förebyggande vård och snabba rehabiliteringsinsatser skulle prioriteras före mindre ersättningssummor när eventuell invaliditetsgrad fastställts.

Svenska Handbollförbundets tidigare partner hade förberett konceptet men kostnadsnivån för de förebyggande och rehabiliterande insatserna var så höga att SHF beslöt att se om fler alternativ fanns på marknaden som kunde matcha handbollens önskemål.

Hos den nuvarande försäkringspartnern Gjensidige fann SHF det efterfrågade och dessutom kunde nivån sänkas från 15 procent medicinsk invaliditet till tio procent. De förebyggande och rehabiliterande insatserna var i början av samarbetet något begränsade, vilket SHF och Gjensidige kontinuerligt arbetat med att förbättra och utveckla under åren. Nu mer ingår även läkarbesök och MR (magnetröntgen) i den aktiva vården.

Det är självklart tråkigt när spelare drabbas av skador och det är därför vi tycker det är så viktigt att arbeta förebyggande så som vi nu har möjlighet att göra tillsammans med Gjensidige. Parallellt har SHF tillsammans med Gjensidige och Svensk Elithandboll utvecklat konceptet vårdförsäkring idrott som ger med vårdförsäkring för elitidrottare enligt den modell som beskrivs i artikeln.”

Gjensidige inleder med att generellt bemöta artikeln där Löfwenius riktar kritik:

Det är viktigt att poängtera att det är upp till vart och ett förbund vad man vill ha för licensförsäkring och vi inom Gjensidige erbjuder lösningar på det som önskas. Det stämmer att vår invaliditetsersättning börjar från tio procent och uppåt. I det här fallet har vi svarat på en upphandling från Svenska Handbollsförbundet och det är utifrån den offertförfrågan som vi har utformat Licensförsäkringen och försäkringsvillkoren,” skriver Gjensidige.

Hur ser ni på att spelare sitter fast i vårdköer? Borde det inte vara lättare att få ekonomisk hjälp?

”Det är inte bra, men det är viktigt att poängtera att det har ingenting med försäkringen att göra. Licensolycksfallsförsäkringen inte är en sjukvårdsförsäkring utan en olycksfallsförsäkring som ger ersättning när en skada har inträffat i form av akutersättning, tandskadekostnader, sönderklippta kläder och idrottsutrustning, kristerapi vid traumatisk händelse och invaliditetsersättning.

Vi har även lagt till ett förebyggande moment som heter Aktiv Vård som är en tjänst som ger idrottsutövaren tillgång till professionell medicinsk rådgivning, vård av fysioterapeut, samt vid behov två specialistläkarbesök och en magnetröntgen per skada. Aktiv Vård sker i privat regi så det går utanför de offentliga vårdköerna. Som exempel är den genomsnittliga svarstiden när man ringer 50 sekunder och magnetröntgen tar endast ett par veckor att få tid till. Det är oerhört viktigt för oss att vara tillgängliga och enkla att få tag på. Vår skadeanmälan är helt digital och därmed öppen dygnet runt.

Det är många inom idrotten som också tecknat vårdförsäkring idrott, vilket vi också rekommenderar, där exempelvis knäoperation ingår.”

Ni skriver att det är ”många” idrottare som har tecknat den extra vårdförsäkringen kopplat till idrott. Hur många handbollsspelare har tecknat den det senaste året? Hur många handbollsspelare har tecknat den sedan ni började erbjuda den även till handbollsspelare?

”Både vi från Gjensidige och Svenska Handbollsförbundet rekommenderar att man som spelare tecknar en extra vårdförsäkring. Den behöver inte vara tecknad hos just Gjensidige därför är det omöjligt att ge ett exakt antal.”

Det måste vara av yttersta vikt att spelarna fortsatt trivs med försäkringen, hur ser ni på det?

”Vi utvecklar hela tiden försäkringen med hänsyn tagen till önskemål, ekonomi och nytta. Nu senast utökade vi Licensförsäkringen med tjänsten Aktiv Vård med läkarbesök och magnetröntgen efter diskussion med Svenska Handbollförbundets Försäkringskommitté.”

Vad krävs för att komma upp i tio procents invaliditet?

”Först och främst är det viktigt att skilja mellan medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en bestående funktionsnedsättning. Vår licensförsäkring med Svenska Handbollsförbundet täcker medicinsk invaliditet, men det är inte en inkomstförsäkring och den täcker därför inte ekonomisk invaliditet som innebär att man inte längre arbeta.

För att uppnå tio procents medicinsk invaliditet ska man ha drabbats av en omfattande skada. Vi bedömer invaliditetsgraden utifrån tabellverket ”Gradering av medicinsk invaliditet 2021” utgiven av Svensk Försäkring, som används inom hela försäkringsbranschen. Konsumenternas Försäkringsbyrå, som är en oberoende konsumentupplysning kring försäkringsfrågor, har bra information kring hur det fungerar på sin hemsida.”

Hur många handbollsspelare nådde upp till 10 procent förra säsongen? Hur många handbollsspelare har nått upp till 10 procent sedan ni inledde ett samarbete med Svenska handbollförbundet?

”En försäkring kan inte täcka alla behov. Därför är det mycket viktigt att man ser över sitt försäkringsbehov då och då så att man inte riskerar att vara underförsäkrad och därmed oskyddad inför vissa händelser.

Eftersom tio procents medicinsk invaliditet är en hög nivå så har vi lyckligtvis bara ett fåtal handbollsspelare som drabbats så illa eller ligger i riskzon för att göra det. Vi jobbar aktivt med förebyggande åtgärder för att det skall bli så få som möjligt som når denna nivå.”

Hur ser ni på att Oliver Löfwenius har tre knäskador, men ändå inte kommer upp i tio procent?

”Vi kan inte kommentera det enskilda fallet. Det är naturligtvis alltid tråkigt när någon drabbas av en skada. I de allra flesta fall ger knäskador ingen medicinsk invaliditet motsvarande tio procent eller mer.”

Har du något att berätta? Skicka ett mail till ola.selby@handbollskanalen.se eller info@handbollskanalen.se.

LÄNK: Löfwenius kritisk till spelarnas försäkring: ”Det är bedrövligt”