Allt färre domare i Tyskland

Foto: Robert Boman/Bildbyrån.

I Tyskland rapporteras ett vikande intresse för domarskrået. Under loppet av två år har drygt 2 000 rättskipare försvunnit från sporten. – Det är alarmerande, säger DHB:s domarchef Wolfgang Jamelle till Handball-world.

Undersökningen som det tyska förbundet genomfört visar på en genomgående, mer dyster trend. På nio år har domarföreningen gått från nästan 30 000 medlemmar till nuvarande 21 429.

– Det finns många orsaker till detta. Många domare slutar snabbt eller för tidigt, juniordomare får tas inte om hand tillräckligt efter sin utbildning eller tappar lusten efter alltför många negativa upplevelser, säger Jamelle till Handball-world.

Mer modern utbildning, via bland annat en ny portal för e-inlärning är lösningar som kan vända trenden i domarchefens ögon.

Jamelle konstaterar också att antalet kvinnliga domare är relativt konstant – från 4 968 stycken år 2010 till 4 826 i årets undersökning.

Länk: ”Es ist alarmierend”: Schiedsrichter-Mangel in Deutschland verschärft sich