INFO: SHF har fattat beslut om USM

Kristianstad under USM 2018. Foto: Emil Landvad, Bildbyrån.

Igår släppte SHF information om seniorernas seriespel. Nu kommer information om hur USM ska hanteras under våren.

Det är viktig information för alla som är involverade som spelare, ledare, föräldrar, domare, golvtorkare och media. SHF skriver själva att de vill hålla liv i drömmen om USM och hur de tänker göra det framgår av texten nedan.

Information om Gjensidige USM med anledning av coronapandemin

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd som började gälla 2020-12-14 har Svenska Handbollförbundet (SHF) fattat beslut gällande Gjensidige USM.

SHF är medvetet om att det är många som oroas av läget till följd av pandemin och att ett återupptagande av Gjensidige USM känns avlägset. Vi vill dock hålla liv i drömmen om USM för ungdomarna så länge de går och därför presenterar vi en planering som möjliggör detta.

Steg 3
I den ordinarie planeringen för Gjensidige USM skulle steg 3-spelet inledas redan helgen den 16–17 januari och därefter spelas de efterföljande tre helgerna. Vår bedömning är att Folkhälsomyndigheten inte kommer att lätta på restriktionerna så att det blir möjligt att spela tävlingsmatcher redan i januari.

Det finns mycket som talar för att det även i februari kan vara omöjligt att spela USM, men i ett försök att rädda steg 3-spelet väljer vi ändå att lägga om steg 3-helgerna till denna period.

Datum för Gjensidige USM steg 3 blir därför enligt nedan:

  • Steg 3 F18 och P16 flyttas från 16–17 januari till 27–28 februari.
  • Steg 3 P18 och F16 flyttas från 23–24 januari till 20–21 februari.
  • Steg 3 P14 flyttas från 30–31 januari till 13–14 februari.
  • Steg 3 F14 ligger kvar 6–7 februari.

SHF kommer omgående att inleda dialog med distriktsförbunden om arrangörer till de sex tävlingsklasserna. Målet är att i möjligaste mån behålla redan planerade arrangörer för att på så vis kunna behålla den grundplanering som ligger klar på SHF:s sportkontor.

Vi är medvetna om att steg 3-spelet med den nya planeringen delvis kommer att genomföras under en del av sportlovsperioden då ungdoms-SM av tradition inte brukar spelas. Detta kunde dock inte undvikas och vi hoppas att lag som drabbas av denna krock har förståelse för situationen.

Steg 4
De ursprungligt inplanerade spelhelgerna för steg 4 kommer vi inte att justera. Utrymmet för att senarelägga steg 4-spelet är begränsat då det redan nu ligger relativt nära inpå det planerade Finalspelet i Uppsala.

Så här ligger steg 4 inplanerat:

  • Steg 4 F16 och P14 spelas 13–14 mars.
  • Steg 4 P16 och F14 spelas 20–21 mars.
  • Steg 4 F18 och P18 spelas 27–28 mars.

Med ett senarelagt steg 3-spel blir det kortare tid mellan steg 3 och 4. Tuffast förutsättningar får lagen i F16 och P16 där det endast är knappt tre veckor från steg 3 till steg 4. SHF ska göra allt det kan för att förbereda steg 4 så att gruppindelningarna kommer ut snabbt.

Om steg 3 inte kan genomföras kan det eventuellt finnas möjlighet att genomföra steg 4-spel i någon form. Om denna situation skulle uppstå kommer SHF att återkomma med information.

Finalspelet
Gjensidige USM:s finalspel i Uppsala är planerat att genomföras 23–25 april. Detta stora arrangemang är inplanerat sedan lång tid tillbaka och bedömningen just nu är att det inte går att byta spelhelg för det.

Avslutning
Vi hoppas att denna information besvarar merparten av de frågor som ni har. Ni är givetvis välkomna att höra av er om något känns oklart, men i den mån ni kan skulle vi uppskatta om ni avvaktar. Vi kommer att publicera mer information så fort vi har den tillgänglig, men med kommande jul- och nyårsperiod finns det risk att arbetet med att ta fram arrangörer till de nya spelhelgerna kan komma att ta lite mer tid än det normalt skulle göra.