BESKED: Barn och unga får träna handboll inne igen

Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Regeringen låter meddela att barn och unga födda 2005 och senare får nu börja träna handboll inomhus igen.

Är det en vändning på gång? Coronaläget är fortsatt tufft men regeringen skickade idag positiva signaler och konkreta framsteg. Vid en presskonferens under torsdagen meddelades nämligen följande:

”Regeringen har idag meddelat att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

− För den som sett ett barn gå hemåt glad och svettig efter en träning, finns det inga tvivel om hur stor roll en meningsfull fritid kan spela för ett barn. Därför är det prioriterat för mig och regeringen att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, håller öppet även när andra verksamheter stänger ner, säger kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind.

Beslutet innebär att offentliga aktörer snarast möjligt bör återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifterna och allmänna råd kan följas.”

Ett viktigt kliv framåt för folkhälsan och Svenska Handbollförbundet har tolkat ut vad det innebär för handbollen:

För svensk handbolls del innebär det att från och med den 25 januari kan:

vår yngre målgrupp, barn och unga födda 2005 och senare, börja träna inomhus igen förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer. Inga matcher är tillåtna i dagsläget, men vi tittar i samråd med RF på om vi kan öppna upp för enstaka matcher.

Inomhusträning för unga födda 2004 och tidigare fortfarande är stängd, men om det är möjligt att träna utomhus går det fortsatt bra förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer. Inga tävlingsmatcher är tillåtna.

Yrkesverksam idrott är, likt tidigare, undantagna från restriktionerna, för vår del innebär det att Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna kan fortsätta både träna och tävla enligt tidigare rekommendationer.

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att öppna upp för träning inomhus.