Handbollen växer trots begränsad ekonomi

Foto: J Crosnier

I samarbete med Finansio

Handbollen är en växande sport i många länder runt om i världen, även om den inte riktigt kan mäta sig med de allra största sporterna. Under den senaste tiden har dock intresset växt rejält, inte minst i Sverige. En av de stora anledningarna till detta är att Sverige är bland de bästa nationerna i världen inom sporten.

Men sporten har även blivit allt mer populär i andra delar av Europa, t.ex. Frankrike och Spanien. Här syns en stadig tillväxt, både inom herr- och damhandbollen. Därmed finns det möjlighet att handbollen en dag i framtiden letar sig upp bland de allra största sporterna i världen.

Det finns dock en hel del begränsningar som gör att handbollen inte riktigt kan frodas i likhet med de större sporterna, varav den ekonomiska fronten är det stora hindret.

Betydligt mindre budget än andra sporter

Budgeten är betydligt mindre inom handbollen om vi jämför med de lite större sporterna. Faktum är att handbollen har en ekonomisk volym som endast utgör ungefär 0,3% av den totala summan för alla sporter i världen. Det är bara några få procent av den totala summan för fotbollen, vilket visar hur långt bakom handbollen faktiskt ligger när det gäller ekonomi.

Intäkterna kommer främst från publikintäkter, sponsorer, reklam och mediaintäkter. Dessa medel ska sedan räcka till löner, hyra av hallar/arenor och övrig drift. Hyran av hallar är en stor och tung post för de flesta föreningar, och gör att sporten inte kan utvecklas på samma sätt som andra sporter. I Sverige finansieras dock sporthallarna av kommunerna runt om i landet, vilket skapar en konkurrensfördel gentemot andra länder.
Konkurrensen är även väldigt stor inom sportvärlden. De stora sporterna har en stor fördel av att de är betydligt mer populära, vilket gör att de större sporterna växer mer än de små.

Vad som behöver göras för att handbollen ska kunna fortsätta växa

Det finns flera olika lösningar för att förbättra de ekonomiska aspekterna inom branschen. De professionella klubbarna behöver utvecklas för att attrahera en större publik och engagemang från samhället. Ett exempel är om de stora klubbarna som även är aktiva inom andra sporter (t.ex. PSG och Barcelona) hjälper till att utveckla handbollen, t.ex. genom att addera marknadsvärde i hallar, med mer.

De stora klubbarnas aktievärden och ekonomi ger dem möjlighet att utveckla de mindre sporterna inom organisationerna. Det är i grund och botten aktieägarna som styr detta, och om du vill vara med och påverka detta kan du köpa aktier i klubbarna för att vara med och påverka hur de använder sina medel.