EXTRA: Göteborg har beslutat – nu är det fullmått som gäller

Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån

Ett historiskt beslut har klubbats i Göteborgs kommunstyrelse. Ett av de mest kloka och viktiga som sett dagens ljus.

”Stadsledningskontoret får i uppdrag att genom lokalsekretariatet säkerställa att
fullmåttshallar blir norm vid ny- och ombyggnation av skolidrottshallar.”

Där har ni ett av årets viktigaste beslut. Nu när det är populärt att sammanfatta hela 2010-talet kan det nog även kvala in där. För det som Göteborgs kommunstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 11 december kommer ge effekter för hela samhället i många, många år framöver.

För att göra en kort sammanfattning:

-Den nytta som idrottsrörelsen tillför samhället är oerhörd. Till och med så stor att den är närmast ogreppbar.
-Idrottshallar byggs med en levnadstid på minst 50 år så det sätter en standard för samhället under lång tid.
-Idrottshallar i Göteborg är ofta fullbokade från 07.30 till 22.30 med verksamhet kopplad till skolor och föreningar.
-I Göteborg har idrottshallar i anslutning till skolor beställts av lokalsekretariatet istället för Idrotts- och föreningsförvaltningen. Det har inneburit att idrottshallar under lång tid planerats och byggts enbart för skolornas behov vilket i sin tur inneburit att flera hallar byggts som sedan inte kunnat användas av föreningslivet.

Nu har alltså ett beslut fattats som innebär att även lokalsekretariatet ska se till att det blir fullmåttshallar (innerplan 40×20 meter) även i skolidrottshallar. Ett beslut som på sikt kommer ge ett enormt genomslag och skapa bättre förutsättningar för föreningslivet i Göteborg.

Det är inte ens säkert att det innebär några extra kostnader. De kunskaper och erfarenheter som föreningslivet kan bidra med i utvecklingen av fullmåttshallar kan säkerligen bidra till kostnadseffektiva lösningar. Och att barn, ungdom och vuxna kan aktivera sig i sitt närområde är ovärderligt.