Önnereds HK får utvecklingsbidrag på 360 000 kronor

Önnereds spelare jublar. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Önnereds HK vill genomföra insatser för att öka välmående och minska utanförskap hos barn och unga. Nu beviljar Göteborg stad klubben ett uvecklingsbidrag för 2020 på 360 000 kronor.

Göteborg stad skriver i sitt utlåtande:

”Förvaltningen föreslår att Önnereds Handbollsklubb beviljas utvecklingsbidrag med
360 000 kronor 2020 för att genomföra insatser med målet att öka välmående och minska utanförskapet hos barn och unga i sitt närområde. Satsningen görs med inriktning på barn och ungdomar och utifrån ett invånarperspektiv med Tynnered som primärt område. En särskild satsning görs också på flickor och spontanidrott. Förvaltningen föreslår att medel beviljas för den del av satsningen som bidrar till att uppfylla grunduppdraget det vill säga fokusområdet bättre hälsa, där föreningar ska bedriva bland annat prova-på-aktiviteter och agera som mentorsförening till andra föreningar.”

Önnereds HK har beräknat att den totala kostnaden för projektet kommer att bli 800 000 kronor och där har de alltså beviljats ett bidrag på 360 000 kronor.

Var kommer projektet då att sikta in sig? Jo, invånarna i Tynnered med omnejd. Fokus ligger på barn och ungdomars möjlighet till en aktiv fritid och uppväxt. Klubben har dessutom en särskild satsning på att locka till sig flickor till verksamheten för att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars idrottsutövande.

Vidare skriver Göteborg stad:

”Utanförskapet är en av stadens största utmaningar och deltagandet i idrotts- och föreningsliv i resurssvaga områden är påtagligt. Insatsen riktar sig mot ett område i staden som anses som resurssvagt och innefattar flera olika områden som kan öka deltagandet och höja kompetensen hos föreningslivet.”

Läs hela beslutet här.