Hjälmförbudet kvarstår – här förklaras varför

Nu har medicinska kommittén i Svenska Handbollförbundet svarat på frågan varför det finns ett hjälmförbud inom svensk handboll.

Det har pågått en diskussion kring varför inte handbollsmålvakter i Sverige tillåts skydda sig med hjälm. Nu har medicinska kommittén i Svenska Handbollförbundet via Stefan Skullman svarat.

Diskussion i och rekommendationer från medicinska kommittén i Svenska Handbollförbundet angående hjälmförbudet för målvakter:

– Enligt IHF:s regler är hjälm och ansiktsskydd förbjudna sedan 2005 med huvudmotiveringen att ”skadade spelare ska vila”.

– Inom den vetenskapliga litteraturen och Folksams skadestatistik förefaller inte huvud- och nackskador vara ett stort problem inom handbollen.

– Enligt den vetenskapliga litteratur som finns på området finns ingen visad skyddande effekt av på marknaden befintliga hjälmar för målvakter.

– Skademekanismen för hjärnskakning för handbollsmålvakter är ett hårt skott från nära håll mitt i ansiktet och mer ovanligt att målvakterna slår huvudet i golvet eller målställningen. Det finns idag ingen vettig hjälm som skyddar ansiktet, i så fall måste någon typ av galler eller visir användas och det tror vi ingen målvakt vill ha eftersom det försämrar reaktionstiden och synfältet. Enkla tyghjälmar, typ den fotbollsmålvakten Peter Cech använder, har minimal skyddande effekt, speciellt för skott i ansiktet.

– En hjälm kan ge en falsk trygghet och medföra dels för tidig återgång till spel efter en huvudskada och därmed förhindra adekvat rehabilitering enligt hjärntrappan, dels okontrollerad återgång i spel efter upprepade hjärnskakningar med medicinskt behov av längre rehabilitering eller karriäravslut.

– En hjälm med tillräckligt skyddande egenskaper måste sannolikt även vara hård och kan då skada inhoppande spelare i målområdet vid kollision med målvakten.

Detta är vår syn på hjälm för handbollsmålvakter i nuläget. Vi följer den internationella utvecklingen på området, bland annat har vi haft representant på en barnskadedag och förhoppningsvis kommer vi delta i en hjärnskadekongress i Berlin inom ett par veckor. Om nya rön dyker upp är vi beredda att ompröva vårt ställningstagande.

För mer information:
Stefan Skullman
Doc/öl Kir klin, Skaraborgs Sjukhus Skövde
Medlem i Svenska Handbollförbundets medicinska kommitté