Domarexperten reder ut: Därför blev det inte straff mellan RIK och Guif

Foto: Péter Cseh/CYEB Budakalasz

Den förra svenska domarbasen Mikael Claesson reder här ut en komplicerad regel som ofta missbedöms och visar med ett konkret exempel från veckans match mellan Redbergslid och Eskilstuna Guif hur det kan se ut.

Varför blev det inte straff i slutet av matchen mellan RIK-GUIF?
ANNONS
ANNONS
ANNONS

Regeln som hanterar situationer som den i slutet av matchen mellan RIK och GUIF är regel 8:10c (sidan 30 SHF:s regelbok) samt riktlinjer och tolkningar (sidan 77 i SHF:s regelbok). Regeln är tyvärr inte speciellt enkel och gör att situationer som vid en första anblick upplevs lika – ska bedömas på helt olika sätt och med stora skillnader i konsekvens.

VIKTIGT: Sverige följer i det här avseende helt och fullt den internationella regelboken – Danmark har vad jag vet en annan tolkning så nedan gäller inte för matcher som spelas i Danmark.

Innan jag går igenom RIK-GUIF situationen i slutet på matchen så kommer lite allmänt som är bra att känna till avseende regelverket under matchens sista 30 sekunder.

Regel 8:10c – Vad ska regeln hantera?

Syftet med regeln är att förhindra osportsliga handlingar när bollen är ur spel i matchens slutskede (sista 30 sekunderna).

När är bollen ur spel?

Bollen är ur spel efter signal från domarna (t ex mål/frikast/t-out), signal från sekretariatet, när bollen lämnat spelfältet samt när målvakten har bollen under kontroll i målgården (även när bollen ligger still i målgården).

När är bollen i spel?

Efter mål är bollen är åter i spel när domarna blåst för utförande av kast OCH bollen lämnat kastarens hand, vid frikast, mv-kast och inkast behövs i normalfallet igen signal från domarna utan bollen är åter i spel när bollen lämnat kastarens hand (för mv-kast gäller att bollen även måste passera målgårdslinjen).

Varför är det viktigt att förstå skillnaden mellan boll i spel och boll ur spel?

Regel 8:10c hanterar som jag nämnt endast situationer där bollen är ur spel, vilket t ex innebär att regeln inte gäller vid följande exempel:

 • Spelare VIT 2 är rätt placerad för att lägga ett avkast som direktskott mot tomt mål med 5 sekunder kvar av matchen, ställning är 22-22. Motståndare RÖD 4 står 1,5 meter från mittpunkten på sin egna planhalva. När VIT 2 kastar bollen mot mål (efter domarnas signal för avkast) så täcker RÖD 4 bollen. Vad är rätt domslut?
  • Rätt domslut är progressiv bestraffning (i det här skedet av matchen innebär det i praktiken 2 minuters utvisning) och FRIKAST för lag VIT.
Hur kan det bli så här?
 1. Bollen är per definition i spel efter att bollen lämnat kastarens hand.
 2. Regel 8:10c gäller endast när bollen är ur spel
 3. För osportsligt uppträdande (t ex att inte respektera avståndsregeln) gäller ”normala” spelregler när bollen är i spel.
 4. Enda undantaget till punkten 3 är ojustheter som begås av försvarande lag under sista 30 sekunderna, när bollen är i spel, och som normalt ska bestraffas med rött eller blått kort. Förutom den normala bestraffningen (dvs rött eller blått kort) ska handlingen bedömas som extremt osportslig enligt regel 8:10d och det drabbade laget ska tilldelas ett straffkast.
Redbergslids IK – Eskilstuna Guif 2018-02-01

Mot bakgrund av vad jag här ovan har beskrivit av regel 8:10c – dvs när bollen är ur spel under matchens sista 30 sekunder så gäller följande.

OM en GUIF spelare hindrar bollens väg upp till avkastet eller om en GUIF spelare hindrar en RIK spelare från att ta emot bollen så ska domarna bestraffa GUIF med rött kort för den felande spelaren samt straffkast för RIK.

Det är tillåtet för GUIF spelarna att befinna sig mellan målvakten och mittpunkten – MEN – om en GUIF spelare AKTIVT hindrar bollens väg fram så ska detta bestraffas. OM en GUIF spelare står mellan målvakten och mittpunkten OCH befinner sig mindre än 3 meter från mittpunkten och därigenom hindrar bollen från att komma fram till bollmottagande spelare, även om GUIF spelaren är PASSIV – dvs inte agerar aktivt för att stoppa bollen – så ska det bestraffas (rött kort och straffkast)

Så vad hände i matchen:

Filmklipp – Videolänk: https://vimeo.com/253772471/554cfcf581

GUIF spelaren befinner sig mellan målvakt och bollmottagande spelare men är mer än 3 meter från mittpunkten när bollen passerar. GUIF spelaren hindrar inte bollens väg fram, dvs det finns ingen kontakt med bollen som påverkar bollriktning eller bollbana. Det innebär att bollens väg fram till mittpunkten skett på ett regelrätt sätt.

Viktigt här är att komma ihåg att GUIF spelaren FÅR befinna sig mellan Målvakt och mittpunkt under förutsättning att man inte aktivt hindrar bollens väg fram. Vad är då aktivt? Aktivt innebär att medvetet hindra bollens väg fram genom att stoppa bollen eller slå till bollen så att den inte kan fångas av den spelare som ska ta emot bollen.

Situationen är dock inte slut där.

Det som sedan händer är att RIK spelare fångar bollen och misslyckas med att stanna innan han passerar mittlinjen. Därmed MÅSTE domarna korrigera RIK spelaren. I det här läget är GUIF spelaren i princip på mittpunkten. Eftersom RIK spelaren hade fel position och detta inte berodde på att någon i GUIF försatt honom ur position så spelar det ingen roll att en GUIF spelare är mindre än 3 meter från mittpunkten.

Således bedömde domarna denna situationen korrekt.

I en sådan här situation kan man i efterhand alltid ”leka” med lite olika scenarier:

 1. Om GUIF spelare rört bollen under dess väg mot mittpunkten, Domslut:
  1. Rött kort + straffkast
 2. Om GUIF spelaren hindrat RIK spelaren genom t ex fasthållning, knuff etc från att fånga bollen, Domslut?
  1. Rött kort + straffkast
 3. Om RIK spelaren hade fångat bollen och stått i rätt position för avkast och GUIF spelaren förhindrat utförandet av kastet genom fasthållning, knuff eller genom att bara stå i vägen, Domslut:
  1. Rött kort + straffkast
 4. Om RIK spelaren fångat bollen och stått i rätt position för avkast och GUIF spelaren stått 1,5 meter framför kastaren på egen planhalva och aktivt stoppat kastet. DVS domaren blåser för avkast, kastaren drar avkastet som skott mot mål, GUIF spelaren som står 1,5 m från kastaren stoppar bollen med händerna, Domslut?
  1. Frikast RIK + 2 min utvisning för GUIF spelaren

EX 4 visar just på skillnaden mellan boll i spel och boll ur spel. När en boll är i spel kan det ALDRIG dömas rött kort och straffkast för att en spelare brutit mot avståndsregeln.

Tyvärr är reglerna inte enkla att hålla isär. Det fick vi ju nyligen ett exempel på under EM i Kroatien där det blev fel i just en sådan här situation.

Mikael Claesson

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here