Dags att söka TS3 – ta nästa kliv i din utbildning

Svenska Handbollsförbundet arrangerar tränarutbildningen TS3 med del 1 i juni 2017.

Svenskhandboll.se kan vi läsa följande:

”Del 1 på SHF:s nästa TS3-kurs kommer att arrangeras på Bosön 16-19 juni 2017. Kursen är uppdelad i 2 utbildningstillfällen om fyra dagar med några stora inlämningsuppgifter däremellan. Del 2 är planerad att genomföras i juni 2018.

Inbjudan och anmälningsblankett hittar du längst ner i denna text. Kursen riktar sig till personer som vill bli eller är tränare för ett elitseniorlag. Behöriga att söka är de som genomgått och blivit godkända på en TS2-kurs. Behörighet
 
Fr om 1 sept 2018 kommer det vara licenskrav på att varje elitserielag i Sverige ska ha minst en tränare med TS3-utbildning. En elitserietränare som inte har TS3-utbildning behöver gå denna kurs för att hinna bli klar med TS3:an före 1 september 2018.

Huvudtränaren på SHF NIU-handbollsgymnasier måste också ha TS3-utbildning from hösten 2017. Dessutom kräver EHF att alla lag som deltar i EHF:s cuper ska ha minst en tränare med TS3-behörighet. Detsamma gäller alla landslags kaptener.

Länk till inbjudan med anmälningsblankett>>”